การจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการจัดส่งหลังจากได้รับรับคำสั่งซื้อ
- หลังการตรวจสอบการชำระเงิน เราจะดำเนินการส่งสินค้า เฉพาะวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- โดยสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อ และยืนยันการสั่งซื้อหลังเวลา 11:00 น. จะถูกทำการจัดส่งในวันถัดไป​

ค่าบริการในการขนส่ง ด้วยบริษัทขนส่งเอกชนคิดตามยอดซื้อ
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 0-900 บาท ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 901-1,999 บาท ค่าบริการจัดส่ง 90 บาท
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าบริการจัดส่ง

รายละเอียดการชำระเงินปลายทาง บริการจัดส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางด้วย DHL
- จัดส่งสินค้าทุกวันอังคาร ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายในวันถัดไป (อาจมีวันเปลี่ยนแปลง)
- มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาท สำหรับการจัดส่งปลายทางโดย DHL ซึ่งคิดรวมเป็นยอดชำระทั้งสิ้น ภายในใบสั่งซื้อ
- ยอดรวมที่สั่งซื้อทั้งสิ้น ต้องไม่เกิน 2,500 บาท
- ขอยกเลิกการเก็บเงินปลายทางได้ ภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ท่านกดตกลง หลังจากนั้นจะไม่สามารถกลับมายกเลิก หรือ เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็นแบบอื่นได้อีก
- กรณีปฏิเสธการรับสินค้า หรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ภายหลัง 2 ชั่วโมง ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้อีก

มีบริการส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่?
ตอนนี้เรายังไม่สามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้