การจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการจัดส่งหลังจากได้รับรับคำสั่งซื้อ
- หลังการตรวจสอบการชำระเงิน เราจะดำเนินการส่งสินค้า เฉพาะวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- โดยสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อ และยืนยันการสั่งซื้อหลังเวลา 11.00 น. จะถูกทำการจัดส่งในวันถัดไป​

ค่าบริการในการขนส่ง ด้วย KERRY EXPRESS คิดตามยอดซื้อ
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 0-900 บาท ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 901-1,999 บาท ค่าบริการจัดส่ง 90 บาท
- ยอดซื้อโดยรวม ก่อนหักส่วนลด  ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าบริการจัดส่ง

รายละเอียดการชำระเงินปลายทาง บริการจัดส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางด้วย KERRY EXPRESS
- จัดส่งสินค้าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร  และวันศุกร์ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 วันทำการ (อาจมีวันเปลี่ยนแปลง)
- มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาท สำหรับการจัดส่งปลายทางโดย KERRY EXPRESS ซึ่งคิดรวมเป็นยอดชำระทั้งสิ้น ภายในใบสั่งซื้อ
- ยอดรวมที่สั่งซื้อทั้งสิ้น ต้องไม่เกิน 2,500 บาท
- ขอยกเลิกการเก็บเงินปลายทางได้ ภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ลูกค้ากดตกลง หลังจากนั้นจะไม่สามารถกลับมายกเลิก หรือ เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็นแบบอื่นได้อีก
- กรณีปฏิเสธการรับสินค้า หรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ภายหลัง 2 ชั่วโมง ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้อีก

มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ตอนนี้เรายังไม่มีบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้